Maksimum volmag

Waarom het ek 'n volmag nodig, dink ek, weet byna elke volwassene. Dit is 'n dokument wat die reg bevestig, byvoorbeeld van vervoerbestuur, om 'n verteenwoordiger te wees in verskillende organisasies, om ander take uit te voer wat met dokumentêre werk verband hou. Deur ander ...