Verbrand verleden vakansies?

Stort die afgelope jaar se vakansie 124 van die Arbeidskode van die Russiese Federasie af. Uitbreiding of uitstel van jaarlikse betaalde verlof Jaarlikse betaalde verlof moet verleng of uitgestel word vir 'n ander tydperk wat deur die werkgewer bepaal word met ...